TỔNG KẾT NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017 – 2018

FullSizeRender (1)

Ngày 30/5/2018, trường Tiểu học Mỹ Hòa 1 đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2017-2018. Toàn Hội đồng đã thẳng thắn đánh giá những ưu điểm và ghi nhận những hạn chế cần khắc phục trong năm học tới, đồng thời đề ra những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 như sau:

ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT TỔNG KẾT NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN

 NĂM HỌC 2017 – 2018

 1. Kết quả thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua

Đầu năm học 2017-2018, Trường đã xây dựng kế hoạch triển khai và chỉ đạo tất cả CB-GV-NV hưởng ứng và thực hiện tốt các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” theo chỉ thị số 05-CT/TW và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” theo chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT, do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. Ngoài ra, trường cũng đã quán triệt đến toàn đơn vị tích cực thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua do các cấp tổ chức.

 1. Kết quả triển khai các văn bản chỉ đạo cấp học

Năm học 2017-2018, đơn vị đã thực hiện cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo cấp tiểu học của Phòng, của Sở Giáo dục và Đào tạo phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Nhà trường cũng đã triển khai kịp thời đến tất cả CB-GV-NV, học sinh và Cha mẹ học sinh nắm các chủ trương chung của ngành và địa phương về lĩnh vực giáo dục và đào tạo vào tạo, được sự đồng tình, ủng hộ của toàn xã hội.

Qua một năm qua, mặc dù cơ sở vật chất nhà trường lúc đầu còn gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo các cấp các ngành, sự điều hành của BGH, sự nhiệt tình, tâm huyết, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, tất cả vì học sinh thân yêu, phát huy đạo đức nhà giáo của các thầy cô giáo; đặc biệt là sự vươn lên trong học tập, tích cực tham gia các phong trào thi đua, rèn luyện đạo đức tác phong, vượt qua khó khăn của các em học sinh nên trường chúng ta đã đạt và đạt vượt mức các chỉ tiêu đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Kết quả cụ thể như sau:

 1. Về chất lượng giáo dục:

– Về phẩm chất, năng lực: học sinh hoàn thành 100 %.

– Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học: 100 %.

– Học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 439/446 (98,43%), tăng hơn so với năm học trước 0,16 %.

– Học sinh chưa hoàn thành 07/446 em, tỉ lệ : 1,56%, trong đó có 3 học sinh khuyết tật.

 1. Về phong trào hội thi:
TT Tên hội thi Đạt giải

cấp Trường

Đạt giải

cấp huyện

2016-2017 2017-2018 So sánh 2016-2017 2017-2018 So sánh
1 Hội thi làm lồng đèn 6 12 +6 2 2 =
Thi vẽ Tranh cỗ động 3 5 +2 1 1 =
2 Thi hùng biện Tiếng Anh 1 1 = 1 0 -1
3 Thi sáng tạo thanh thiếu niên,  NĐ      2 3 +1 0 0
Thi giao lưu HS TH. 23 52 +29 2 8 +6
9 Thi giáo viên giỏi 15 14 -1 0 0 0
10 Thiết kế bài giảng điện tử E-learning 3 4 +1 1 huyện

1 tỉnh

1 huyện

1 tỉnh

11 Bóng đá tiểu học 1 1 =
12 Giao lưu chữ đẹp cấp huyện 4 +4 5 +5
13 TPT đội cấp huyện 1 +1
CỘNG 53 95 +42 9 20 +11

Bài học kinh nghiệm:

Toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh có nhận thức dạy – học là yếu tố quyết định,  là nghĩa vụ và trách nhiệm cho việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Phong trào thi đua “Hai tốt” được giữ vững, thường xuyên, liên tục và hiệu quả.

Chất lượng giáo dục ổn định, có chiều hướng tăng so với cùng kỳ năm trước.

Tham gia phong trào hội thi đạt nhiều thành tích hơn năm học trước 10 giải thưởng.

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CHUYÊN MÔN 

NĂM HỌC 2018 – 2019

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển giáo dục tiểu học năm học 2018 – 2019, đồng thời nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và phù hợp với thực tiễn của đơn vị;

Trường Tiểu học Mỹ Hòa 1 đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, kế hoạch, giải pháp triển khai chuyên môn cấp tiểu học, năm học 2018 – 2019 như sau:

 1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với giáo viên, nhân viên
 2. a) Những nội dung tiếp tục thực hiện: Những văn bản pháp luật, nội quy quy chế của phòngGD trường ban hành .

– Tiếp tục thực hiện tốt những Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, của ngành của các cấp.

– Tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

 1. b) Chỉ tiêu thực hiện: 100% GV không vi phạm pháp luật và các quy định khác.
 2. c) Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.

Hàng tháng sinh hoạt chuyên môn phổ biến nội dung, công văn …có liên quan cho GV nắm và thực hiện nghiêm túc. Khuyến khích GV tìm hiểu trên báo, đài, trên mạng điện tử để thông hiểu thêm.

 1. Công tác xây dựng đội ngũ, bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao nghề nghiệp
 2. a) Những nội dung thực hiện: Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng và thực hiện Luật giáo dục, các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nghiêm túc thực hiện đánh giá, xếp loại chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
 3. b) Chỉ tiêu thực hiện: Phấn đấu 100% GV đạt chuyển nghề nghiệp , nắm vững chuyên môn và kiến thức.
 4. c) Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

– Kiểm tra các chuyên đề, kiểm tra chuyên môn giáo viên, tổ chức khảo sát năng lực giáo viên để có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và sàng lọc đội ngũ.

 1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, kinh phí
 2. a) Những nội dung tiếp tục thực hiện.

Tăng cường hiệu quả hoạt động của CSVC, TBTH trong việc khai thác, sử dụng có hiệu quả các phương tiện như CNTT, trang thiết bị dạy học, thực hành, để hỗ trợ đổi mới phương pháp, để nâng cao chất lượng chuyên môn nhà trường.

 1. b) Chỉ tiêu thực hiện

100 % giáo viên lên lớp đều có sử dụng thiết bị, ĐDDH, dạy giáo án điện tử ít nhất 01 lần/01 GV/01 HK

 1. c) Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

– Chỉ đạo cán bộ TV-TB cấp phát đầy đủ SGK, SGV cho GV và HS,
–  BGH nhà trường phối hợp với cán bộ TV-TB thường xuyên kiển tra việc sử dụng thiết bị dạy học trên lớp của giáo viên,việc mượn và đọc sách của học sinh.

– Nhà trường kết hợp với các đoàn thể trong nhà trường phát động  phong trào tự làm đồ dùng dạy học thông qua các hoạt động làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dùng dạy học; thu thập, tuyển chọn các sản phẩm tốt lưu giữ, phổ biến,  nhân rộng trong toàn trường.

– Đẩy mạnh phong trào khai thác, sử dụng, bảo quản TBDH một cách hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc sử dụng TBDH. Có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức phụ trách thiết bị dạy học.

 1. Thực hiện các kế hoạch giáo dục.
 2. a) Những nội dung tiếp tục thực hiện.

Đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt, đỗi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

Đẩy mạnh việc bồi dưỡng HS chưa hoàn thành  và hạn chế một số kiến thức. Phát triển năng lực và phẩm chất đạo đức cho HS.

Triển khai phần mềm ra đề kiểm tra cho tất cả giáo viên

 1. b) Chỉ tiêu thực hiện:

– Duy trì sĩ số cuối năm 100% (không có học sinh bỏ học)

– Chất lượng lên lớp đạt 99 % trở lên trong đó hoàn thành chương trình bậc tiểu học đạt 100%.

– Duy trì chuẩn PCGDĐĐT – XMC.

 1. c) Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

Thường xuyên kiểm tra việc  đánh giá HS theo thông tư 30, GD đạo đức HS lồng ghép trong từng môn học. Không xúc phạm thân thể HS. Không vi phạm việc dạy thêm học thêm..

Mở chuyên đề để nâng cao kiến thức tay nghề cho GV , HS, bám sát nội dung chương trình để giảng dạy HS có kết quả học tập cao.

 1. Thực hiện các phong trào hội thi và tiêu chí khác
 2. a) Những nội dung tiếp tục thực hiện:

Tổ chức tốt các cuộc thi

+ Vẽ tranh cổ động

+ Bóng đá, bơi lặn cứu đuối.

+ Thi giao lưu học sinh cấp trường, huyện, tỉnh

+ Thi thiết kế bài giảng E learning cấp trường, huyện, tỉnh.

+ Thi giáo viên giỏi cấp trường, huyện, tỉnh.

+ Thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng.

 1. b) Chỉ tiêu thực hiện:

Có 100% GV , HS tham gia các phong trào, cuộc thi, đạt giải

 1. c) Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện:

+ Xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm học, có tuyển chọn học sinh năng khiếu, xây dựng lực lượng kế thừa lâu dài để bồi dưỡng có hiệu quả.

 1. Tăng cường xây dựng trường thư viện chuẩn và trường xanh-sạch-đẹp, an toàn.tiểu học đạt chuẩn quốc gia,
 2. b) Chỉ tiêu thực hiện:

– Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, thư viện chuẩn và trường xanh-sạch-đẹp, an toàn.tiểu học đạt chuẩn quốc gia, theo lộ trình Phòng giáo dục quy định năm 2018-2019;

 1. c) Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện:

– Rà soát củng cố các chuẩn quy định theo Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia;

Thực hiện Quyết định số 01/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 2/1/2003 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT V/v ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông; và công văn số 460/PGDĐT- NV  ngày 14/8/2017 về việc thực hiện nhiệm vụ công tác thiết bị và thư viện năm học 2017 – 2018;

Thực hiện theo Quyết định số 691/QĐ-SGDĐT, ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp về việc ban hành tiêu chuẩn công nhận trường đạt chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp từ năm học 2016-2017 và Kế hoạch số 540/KH-PGDĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tháp Mười ngày 08 tháng 9 năm 2017 về việc thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp năm học 2017 – 2018;

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *