Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
Số: 16/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáoBỘ GDĐTSố: 16/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo Tải về
03/VBHN-BGDĐTBỘ GIÁO DỤCBAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC Tải về
5972/CT-BGDĐTBỘ GIÁO DỤCVề việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Tải về
Quyết định 3957/QĐ-BGDDT ngày 28/9/2017của Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành kế hoạch tiếp tực triển khai thực hiện đề án " Nâng cao chất lượng công tác phổ biến pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021 Tải về
Văn bản demo Tải về
16/2017/TT-BGDĐT 28/8/2017BỘ GIÁO DỤCHướng dẫn Danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập Tải về
VBM-2401/02/2017Phòng GD & ĐT Tháp MườiVăn bản mẫu Tải về
03/VBHN-BGDĐT06/11/2016BỘ GIÁO DỤCBAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC Tải về
44/2009/QH1201/7/2010QUỐC HỘILUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC Tải về