Công văn số 427 /SGDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp về việc tuyên truyền thực hiện Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 Đồng Tháp

Tên file: CV-chi-dao-1022-vµ-DVC.signed.pdf
Đăng ngày: 2020-01-02 10:56:22
Sửa ngày: 2020-01-02 10:56:22
Ngày ký: 30/12/2019
Ngày hiệu lực: 30/12/2019
Người đăng: thmyhoa1
Kích thước: 0
Tải về