Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

Tên file: thong-tu-16.doc
Đăng ngày: 2018-12-07 13:53:24
Sửa ngày: 2018-12-07 13:53:24
Ngày ký: 12/7/2017
Ngày hiệu lực: 28/8/2017
Người đăng: thmyhoa1
Kích thước: 136.50 KB
Tải về