Về việc treo cờ rủ lễ tang đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tên file:
Đăng ngày:
Sửa ngày:
Ngày ký: 25/9/2018
Ngày hiệu lực: 25/9/2018
Người đăng: thmyhoa1
Kích thước:
Tải về