TỔ VĂN PHÒNG

Ông: Nguyễn Văn Phường
Chức vụ: Tổ trưởng
Ngày sinh: 12/6/1987
Giới tính: Nam
Trình độ:
+ Chính trị: Trung cấp
+ Chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học- Quản trị Văn phòng
Điện thoại: 0828655311
Email: nguyenvanphuong32@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách:  Văn Thư – Lưu trữ
Các thành viên:
1. Trần Ngọc Thắm – Kế toán
2. Hà Thu Huỳnh  – YTHĐ
3. Huỳnh Quốc Thái  – Bảo vệ

Ảnh Tổ trưởng

34. NGUYỄN VĂN PHƯỜNG

TỔ BỘ MÔN

Ông: Nguyễn Duy Hiếu
Chức vụ: Tổ trưởng
Ngày sinh: 17/7/1972
Giới tính: Nam
Trình độ:
+ Chính trị: Sơ cấp
+ Chuyên môn: ĐHSP Giáo dục thể chất
Điện thoại: 0989050387   
Email: duyhieungn.72@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên thể dục 4-5
Các thành viên:
1.Nguyễn Tiến Lên, Giáo viên thể dục 1-3
2. Nguyễn Thị Qúi, giáo viên Tiếng Anh
3.Lê Thị Diễm My, giáo viên Mỹ Thuật
4. Nguyễn Thị Kim Thoa, giáo viên Âm Nhạc
Ảnh Tổ trưởng28. NGUYỄN DUY HIẾU
CHUYÊN MÔN – TỔ MỘT

Bà: Nguyễn Thị Kiều Oanh
Chức vụ:  Tổ trưởng
Ngày sinh: 13/07/1970
Giới tính: Nữ
Trình độ:
+ Chính trị: Sơ cấp
+ Chuyên môn: ĐHSP
Điện thoại: 01682272446
Email:  KIEUOANH01682272446@gail.com
Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1
Các thành viên:
1. Nguyễn Thị Thùy Linh, GVCN 1/2
2. Huỳnh Thị Kim Nhang, GVCN 1/3
3. Lê Long Hồ,GVCN 1/4
4. Nguyễn Thị Hồng Thảo, Thiết bị

Ảnh Tổ trưởng

4. NGUYỄN THỊ KIỀU OANH

CHUYÊN MÔN – TỔ HAI

Bà: Đinh Thị Diễm Huyền
Chức vụ:  Tổ trưởng
Ngày sinh: 01/03/1969
Giới tính: Nữ
Trình độ:
+ Chính trị:
+ Chuyên môn: CĐSP
Điện thoại: 01677991825
Email: diemhuyen.inh677@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên chủ nhiệm lớp 2/1
Các thành viên:
1. Nguyễn Trịnh Trọng, GVCN 2/2
2. Nguyễn Thị Tư, GVCN 2/3
3.Trần Phạm Phương Hồng ,   GVCN 2/4

Ảnh Tổ trưởng

9. ĐINH THỊ DIỄM HUYỀN

CHUYÊN MÔN – TỔ BA

Bà: Chu Thị Thu Thủy 
Chức vụ:  Tổ trưởng
Ngày sinh: 1980
Giới tính: Nữ
Trình độ:
+ Chính trị: Sơ cấp
+ Chuyên môn: ĐHGDTH
Điện thoại: 0919116916
Email: chuthuy.2015@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên chủ nhiệm lớp 3/4
Các thành viên:
1. Nguyễn Thị Thanh Tuyền , GVCN 3/1- CTCĐCS
2. Đặng Văn Cao Vân, GVCN 3/2
3. Bùi Ngọc Linh, GVCN 3/3
4. Võ Thị Ngọc Duyên, TPTĐ BTCĐ

Ảnh Tổ trưởng

16. CHU THI THU THỦY

CHUYÊN MÔN – TỔ BỐN

Bà: Đàm Thị Ngần
Chức vụ:  Tổ trưởng
Ngày sinh: 29/4/1968
Giới tính: Nữ
Trình độ:
+ Chính trị: Sơ cấp
+ Chuyên môn: ĐHSP
Điện thoại: 0976404024
Email:damthingan68@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên chủ nhiệm lớp 4/1
Các thành viên:
1.Lê Hoàng Em, GVCN 4/2
2.Lê Hoàng Son , GVCN 4/3
3.Nguyễn Thị Tới , GVCN 4/4
4.Nguyễn Thị Út , Thư viện 

Ảnh Tổ trưởng

18. ĐÀM THỊ NGẦN

CHUYÊN MÔN – TỔ NĂM

Ông: Nguyễn Văn Dũng
Chức vụ:Tổ trưởng
Ngày sinh:06/05/1976
Giới tính: Nam
Trình độ:
+ Chính trị: Sơ cấp
+ Chuyên môn: ĐHSP
Điện thoại: 01677909677
Email: vandungmh73@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên chủ nhiệm lớp 5/1
Các thành viên:
1.  Châu Phụng Huyên, GVCN 5/2
2. Huỳnh Văn Lạc,  GVCN 5/3
3. Lê Hoàng Em, GVCN 5/4

4. Huỳnh Bá Thọ

Ảnh Tổ trưởng23. NGUYỄN VĂN DŨNG