SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Năm 1988 Trường tiểu học Mỹ Hòa 1 được tách ra từ trường Phổ thông cơ sở Mỹ Hòa, theo Quyết định số 05/QĐ-UB ngày 02 tháng 02 năm 1988 của Ủy ban nhân dân huyên Tháp Mười. Đến năm 2017 nhà trường đã được đầu tư xây dựng mới rất khang trang và đưa vào hoạt động từ đầu năm học 2017-2018.

IMG-0281IMG-0276IMG-0281

 

Nhà trường có tổng số 36 CB, GV, NV. Trong đó, Cán bộ quản lý là 03 người đều có trình độ Đại học. Giáo viên dạy lớp 20 người, trong đó: đạt trình độ Thạc sĩ 01, Đại học 14, Cao đẳng 05. Giáo viên dạy chuyên các môn năng khiếu 05 đạt trình độ Đại học 05, giáo viên Tổng phụ trách Đội 01 đạt trình độ Đại học.  Thư viện 01 đạt trình độ Cao đẳng thư viện – thông tin. Thiết bị 01 đạt trình độ Cao đẳng thiết bị. Văn thư: 01 trung cấp văn thư ; y tế học đường: 01 đạt trình độ trung cấp điều dưỡng. kế toán: 01 đạt trình độ Cao đẳng kế toán. bảo vệ: 01 được tập huấn ngắn hạn.

FB_IMG_1522393078232