TRƯỜNG TH MỸ HÒA 1 TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

TRƯỜNG TH MỸ HÒA 1 TỔ CHỨC LỄ ĐOÁN TIẾP ĐOÀN TÀI TRỢ TẬP ĐOÀN KINH TẾ TUẤN ÂN ĐẾN THĂM, TẶNG QUÀ CHO HỌC SINH NGHÈO, HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN VÀ TẶNG QUÀ CHO CÁC CỤ GIÀ NEO ĐƠN 2 XÃ MỸ HÒA – TÂN KIỀU

TIẾP ĐOÀN TÀI TRỢ NGÀY 24/8/2019

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ HÒA 1 TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy
dq23eqwfqwrqwasfasfqw3r