Công khai danh mục lựa sách giáo khoa năm học 2022-2023

Thông báo số 93/TB-MH1 ngày 02 tháng 7 năm 2021 của trường Tiểu học Mỹ Hòa 1 về việc Thông báo lựa chọn SGK năm học 2021-2022

HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ HÒA 1 ĐƯỢC NHẬN QUÀ NHÂN DIỆP NGÀY QUỐC THIẾU NHI 01 THÁNG 06 NĂM 2020

HỌC SINH MỒ CÔI CƠ NHỠ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ HÒA 1 NHẬN QUÀ TẠI THIỀN VIỆN TRÚC LÂM GÒ THÁP.

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy
dq23eqwfqwrqwasfasfqw3r