TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ HÒA 1 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CB – CC – VC NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ HÒA 1 TỔ CHỨC LỄ KHÁNH THÀNH VÀ BÀN GIAO THƯ VIỆN CONTAINER DO HỘI DOANH NHÂN TRẺ TP. HỒ CHÍNH MINH TÀI TRỢ

TRƯỜNG TH MỸ HÒA 1 TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

TRƯỜNG TH MỸ HÒA 1 TỔ CHỨC LỄ ĐOÁN TIẾP ĐOÀN TÀI TRỢ TẬP ĐOÀN KINH TẾ TUẤN ÂN ĐẾN THĂM, TẶNG QUÀ CHO HỌC SINH NGHÈO, HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN VÀ TẶNG QUÀ CHO CÁC CỤ GIÀ NEO ĐƠN 2 XÃ MỸ HÒA – TÂN KIỀU

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy
dq23eqwfqwrqwasfasfqw3r