LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC

Tên file: 3.-luat_so_44-2009-qh12.pdf
Đăng ngày: 2018-12-07 10:46:47
Sửa ngày: 2018-12-07 10:46:47
Ngày ký: 25/11/2009
Ngày hiệu lực: 01/7/2010
Người đăng: thmyhoa1
Kích thước: 199.84 KB
Tải về