Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
353 /QĐ-UBND.KTUBND TỈNH ĐỒNG THÁPTặng Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017-2018 Tải về
1316/VP.UBND-NCUBND HUYỆN THÁP MƯỜIV/v thẩm định quy chế hoạt động của Ban An toàn giao thông huyện Tải về
1311 /VP.UBND-NCUBND HUYỆN THÁP MƯỜIVề việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường theo Thông báo số 104/TB-BTNMT ngày 04/9/2018 của Bộ TN&MT Tải về
695/CĐ- PCTTUBND HUYỆN THÁP MƯỜIVề việc phòng chống bão số 9 – bão Usagi Tải về
02/2017/QĐ-UBNDUBND TỈNH ĐỒNG THÁPBan hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Tải về
53/QĐ-UBND-HCUBND TỈNH ĐỒNG THÁPBan hành Quy chế xét chuyển công tác, tuyển đặc cách đối với viên chức ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Tải về
19 /KH-PLĐTBXHPHÒNG LĐTB&XH HUYỆN TMVận động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hưởng ứng “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” năm học 2018 - 2019 Tải về
Văn bản demo Tải về
537/TB-UBND25/9/2018UBND HUYỆN THÁP MƯỜIVề việc treo cờ rủ lễ tang đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tải về
VBM-2401/02/2017Phòng GD & ĐT Tháp MườiVăn bản mẫu Tải về
681/UBND-TH16/11/2018UBND HUYỆN THÁP MƯƠIV/v thực hiện báo cáo thống kê công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm Tải về
678 /TB-UBND15/11/2018UBND HUYỆN THÁP MƯỜIVề việc dự Lễ kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam Tải về
352 /QĐ-UBND.KT13/9/2018UBND TỈNH ĐỒNG THÁPCông nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm học 2017-2018 Tải về