TIỂU HỌC MỸ HÒA 1 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GDĐT THÁP MƯỜI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ HÒA 1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 76/KH-MH1 Mỹ Hòa, ngày 22 tháng  9  năm 2017
 

 

KẾ HOẠCH

Về việc thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018

 

Căn cứ Công văn số 573/PGDĐT- NV ngày 19/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2017-2018; Trường TH Mỹ Hòa 1 xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin (CNTT) như sau:

 

 1. Ứng dụng CNTT trong các hoạt động điều hành và quản lý giáo dục
 2. Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục phổ thông của Bộ GDĐT đáp ứng nhu cầu thông tin quản lý giáo dục một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời cho các bộ phận tăng cường triển khai thực hiện các phần mềm sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung và cụ thể thực hiện tất cả trong trường toàn.
 3. Triển khai phần mềm quản lý hành chính điện tử (e-office) kết nối các Sở GDĐT với Bộ GDĐT phục vụ trao đổi thông tin, văn bản chỉ đạo, quản lý điều hành trên môi trường mạng và kết nối từ Sở đến các phòng GDĐT trên hệ thống mạng.
 4. Sử dụng có hiệu quả hệ thống qua mạng (công nghệ web) tại địa chỉ http://…moet.edu.vn của Bộ, của Sở giáo dục và đào tạo, Phòng giáo dục và đào tạo và http://thmyhoa1.pgdthapmuoidt.edu.vn/ của trường.
 5. Thực hiện đồng bộ phần mềm quản lý trường học. Yêu cầu: triển khai tối thiểu các mô đun quản lý học sinh, đội ngũ, tài chính, tài sản; sử dụng công nghệ đảm bảo kết nối liên thông dữ liệu từ trường đến Phòng, Sở; tăng cường sử dụng hiệu quả hộp thư điện tử trong quản lý và lưu trữ.
 6. Các bộ phận trực thuộc tiếp tục triển khai có hiệu quả các hệ thống thông tin dùng chung toàn ngành của Bộ GDĐT, cụ thể là:

– Hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục và chống mù chữ, tại địa chỉ: http://pcgd.moet.gov.vn.

– Phần mềm thống kê số liệu quản lý giáo dục (EMIS) tại địa chỉ: http://thongke.moet.gov.vn.

– Phần mềm thống kê chất lượng giáo dục tiểu học (EQMS).

 1. Khuyến khích triển khai các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt các dịch vụ công phục vụ phụ huynh, học sinh; một số dịch vụ cụ thể:

– Dịch vụ xét tuyển học sinh đầu cấp (cung cấp đầy đủ các loại mẫu đơn, công khai danh sách, công khai kết quả xét tuyển).

– Thông báo kết quả điểm số học tập và rèn luyện qua tin nhắn, email và website trường học.

 1. Hiệu trưởng phổ biến đến tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh và nhà trường khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin của Bộ gồm:
 1. Ứng dụng CNTT đổi mới nội dung, phương pháp dạy, học và kiểm tra đánh giá
 2. a) Phổ biến, hướng dẫn giáo viên, học sinh khai thác kho bài giảng e-Learning của Bộ GDĐT tại địa chỉ http://elearning.moet.edu.vn nhằm đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học. Kho bài giảng e-Learning tập hợp các bài giảng có tính tương tác cao, hỗ trợ học sinh tự học, tự ôn tập nâng cao kiến thức, giúp giáo viên tham khảo đổi mới nội dung phương pháp dạy học; tiếp tục khuyến khích giáo viên tham gia xây dựng bài giảng e-learning để đóng góp vào các kho bài giảng của trường, phòng, Sở và Bộ GDĐT.
 3. b) Ứng dụng CNTT đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng giáo viên chủ động tích hợp CNTT vào từng môn học để nâng cao hiệu quả bài giảng, sử dụng phần mềm trình chiếu, kết hợp các phần mềm mô phỏng và phần mềm dạy học.
 4. c) Tăng cường sử dụng trang “Trường học kết nối” của Bộ GDĐT phục vụ trao đổi chuyên môn, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học trong nhà trường.
 5. d) Khuyến khích triển khai giải pháp (giáo dục thông minh) ở những nơi có điều kiện nhằm ứng dụng những công nghệ tiên tiến, đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy – học; đặc biệt là trang bị thiết bị dạy học ngoại ngữ, phòng học ngoại ngữ, thiết bị CNTT.
 6. Tăng cường đầu tư hạ tầng CNTT và bảo quản thiết bị CNTT.
 7. a) Phối hợp với Viettel tại địa phương hoàn thành nối cáp quang miễn phí phục vụ tại trường tiểu học có tiếp nhận máy tính, tốc độ 32 Mbps; kết nối đường truyền cáp quang băng thông rộng đảm bảo hệ thống hoạt động chất lượng tốt.
 8. b) Tiếp tục triển khai dự án Ứng dụng CNTT ngành GDĐT tỉnh Đồng tháp giai đoạn 2014-2018; tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả thiết bị CNTT được cung cấp, tập trung khai thác hiệu quả sử dụng các phòng máy tính thực hành của học sinh, bảo quản tốt thiết bị CNTT.
 9. c) Tất cả các bộ phận tiếp tục duy trì tốt chế độ bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh, sửa chữa nhỏ định kỳ thiết bị dạy ngoại ngữ, thiết bị CNTT, máy tính thực hành của học sinh (đảm bảo ít nhất 1 lần / 1 học kỳ).
 10. d) Phòng máy tính thực hành, phòng ngoại ngữ có sử dụng thiết bị CNTT, thiết bị điện tử… phải có đầy đủ hồ sơ quản lý thiết bị theo qui định (hoặc bằng phần mềm quản lý thiết bị dạy học).( nếu có)
 11. e) Trường sẽ tham mưu Phòng GDĐT hỗ trợ kinh phí để trang bị bổ sung thiết bị dạy học, máy tính thực hành cho nhà trường (theo qui định của Bộ GDĐT: để đảm bảo đủ máy tính phục vụ thực hành dạy môn Tin học đạt tỷ lệ 24 học sinh/1 máy tính), phòng máy tính thực hành phải kết nối mạng Internet (100%).
 12. f) Thư viện trường cần trang bị tối thiểu 1 máy tính (có kết nối Internet) để giáo viên, học sinh nghiên cứu và học tập; nhà trường học nếu có điều kiện trang bị thêm máy tính, thiết bị CNTT cho các tổ CM, bộ môn.
 13. g) Thư viện trường có điều kiện về thiết bị, con người cần đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý thư viện, khai thác phần mềm quản lý nghiệp vụ thư viện, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động thư viện nhằm nâng cao chất lượng GDĐT.
 14. h) Nếu trường có tiếp nhận phòng máy tính thực hành tổ chức dạy tin học ngay từ đầu năm học và thực hiện tốt việc bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh định kỳ cho tất cả máy tính theo qui định và thực hiện sửa chữa nhỏ thiết bị hư hỏng.
 15. i) Thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho giáo viên, học sinh về các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin đối với các hệ thống CNTT (thiết bị, phần mềm, website…), phòng tránh các nguy cơ mất an toàn thông tin đối với các thiết bị CNTT như: điện thoại thông minh, máy tính, máy tính bảng, tivi cảm ứng tương tác…
 16. Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục
 17. a) Tham mưu tập huấn nâng cao trình độ Ứng dụng CNTT cho giáo viên các môn học, tập trung các nội dung đã được tập huấn và có thể mở rộng các vấn đề:

– Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông; kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; Kỹ năng khai thác sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý trong nhà trường.

– Kỹ năng sử dụng phần mềm trình chiếu, phần mềm hỗ trợ soạn bài giảng, phần mềm dạy học để đổi mới nội dung, phương pháp dạy học trên lớp học.

– Kỹ năng xây dựng bài giảng e-Learning, xây dựng sách giáo khoa điện tử; khai thác các nguồn học liệu, kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet.

– Kỹ năng cài đặt hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản; kỹ năng sửa chữa, khắc phục những hỏng hóc đơn giản của máy tính và thiết bị CNTT; kỹ năng quản lý, khai thác, sử dụng thiết bị CNTT phục vụ dạy học.

– Các kiến thức bồi dưỡng cho giáo viên Tin học thì giáo viên Tin học phải thường xuyên tự bồi dưỡng bổ sung kiến thức Tin học.

 1. b) Hình thức, phương tiện bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý:

Có thể tham khảo thực hiện:

– Giới thiệu giáo viên và cán bộ quản lý tập huấn qua mạng. Cục CNTT cung cấp Cổng bồi dưỡng trực tuyến tại địa chỉ http://taphuan.moet.edu.vn miễn phí.

 1. c) Tham mưu lãnh đạo tập huấn khai thác phần mềm quản lý thiết bị dạy học cho cán bộ thiết bị của trường.
 2. Khai thác, sử dụng và dạy học bằng mã nguồn mở

Quán triệt và triển khai Thông tư 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục. Cụ thể là:

– Sử dụng bộ phần mềm văn phòng Open Office Org đáp ứng đầy đủ nhu cầu văn phòng và tin học;

– Các hệ điều hành trên nền Linux như Ubuntu;

– Trình duyệt web Google Chrome, Firefox;

– Bộ gõ tiếng Việt như Unikey phiên bản 4.0 trở lên…

 1. Tổ chức sơ kết đánh giá tình hình ứng dụng CNTT vào cuối học kỳ I năm học này của trường.

Trường TH Mỹ Hòa 1 yêu cầu các bộ phận của trường thực hiện tốt tinh thần kế hoạch này, trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc cần báo cáo kịp thời về Hiệu trưởng để được hướng dẫn thêm./.

Nguồn: Trần Minh Tâm                           Đăng: Nguyễn Văn Phường

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *